Thaythe luôn cải tiến và lắng nghe mong muốn của người dùng và người bán. Thaythe tin rằng điều quan trọng nhất trong thương mại (Đặc biệt là thương mại trực tuyến) là sự tin tưởng, nhiệm vụ của chúng tôi là sử dụng nền tảng để thiết lập một hệ thống tin cậy mới giữa mọi người.

Mục đích của chúng tôi là làm cho người chơi hài lòng với các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi hy vọng biết và hiểu được yêu cầu của người mua. Tất cả những điều này tạo ra nền tảng và hệ thống Thaythe.com của chúng tôi..